TƯ DUY NAP NHẬP MÔN (KHÓA HỌC GIÀNH CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG HỌC HÓA NAP)

TƯ DUY NAP NHẬP MÔN (KHÓA HỌC GIÀNH CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG HỌC HÓA NAP)

Nguyễn Anh Phong

18

55

07/07/2018

24/06/2050

Học phí: 300,000 đ

Do nhà mạng DỪNG MUA THẺ CÀO nên khóa học chỉ được thanh toán qua NGÂN HÀNG

Nộp học phí

Giới thiệu khóa học

Các em có thể tìm lời giải theo ID câu hỏi tại đây

Nội dung chi tiết khóa học

 

Khóa học cung cấp

+ Tư duy nền tảng hiện đại nhất để giải các bài toán Hóa Học tối ưu nhất.

+ Bài tập rèn luyện logic phù hợp để học sinh hấp thụ được ý tưởng giải toán hóa học NAP.

+ Thi thử online tích điểm – Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo.

PHẦN TƯ DUY HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài giảng 01: Tư duy về độ lệch thể tích.

Bài toán cracking và cộng H2.

Bài giảng 02: Tư duy vận dụng BTLK.π (kỹ thuật bơm H2).

Bài toán về hidrocacbon.

Bài giảng 03: Tư duy dồn chất và công thức đốt cháy (Phần 1).

Bài toán về hidrocacbon.

Bài giảng 04: Tư duy dồn chất và công thức đốt cháy (Phần 2).

Bài toán về ancol.

Bài giảng 05: Tư duy dồn chất và công thức đốt cháy (Phần 3).

Bài toán về các hợp chất chứa C – H – O.

Bài giảng 06: Tư duy dồn chất kết hợp kỹ thuật xếp hình.

Bài toán tìm công thức các chất trong hỗn hợp.

PHẦN TƯ DUY HÓA HỌC VÔ CƠ

Bài giảng 07: Tư duy đổi electron lấy điện tích âm (Phần 1).

Bài toán Na, K, Ca, Ba tác dụng với H2O.

Bài giảng 08: Tư duy đổi electron lấy điện tích âm (Phần 2).

Bài toán kim loại tác dụng với HCl/H2SO4 loãng.

Bài giảng 09: Tư duy đổi electron lấy điện tích âm (Phần 3).

Bài toán kim loại tác dụng với HNO3.

Bài giảng 10: Tư duy đổi electron lấy điện tích âm (Phần 4).

Bài toán kim loại tác dụng với H2SO4 (đặc, nóng)

Bài giảng 11: Tư duy đổi điện tích âm lấy điện tích âm.

Bài toán oxit và hidroxit tác dụng với HCl/H2SO4 loãng.

Bài giảng 12: Tư duy phân bổ điện tích âm.

Bài toán kim loại tác dụng với muối.

Bài giảng 13: Tư duy điền số (Phần 1).

Bài toán H3PO4, H2S

Bài giảng 14: Tư duy điền số (Phần 2).

Bài toán CO2, SO2

Bài giảng 15: Tư duy điền số (Phần 3).

Bài toán liên quan tới nhôm (Al(OH)3, Al3+, AlO2-)

Bài giảng 16: Tư duy vận dụng BTNT.

Bài toán liên quan tới BTNT.S – BTNT.N – BTNT. H

Bài giảng 17: Tư duy vận dụng BTE (Phân bổ electron).

Bài toán về kim loại.

Bài giảng 18: Tư duy phân chia nhiệm vụ H+ (Phần 1).

Kim loại, oxit và hidroxit tác dụng HCl, H2SO4 loãng.

Bài giảng 19: Tư duy phân chia nhiệm vụ H+ (Phần 2).

Kim loại, oxit và hidroxit tác dụng HNO3.

Bài giảng 20: Tư duy phân chia nhiệm vụ H+ (Phần 3).

Kim loại, oxit và hidroxit tác dụng H+ trong NO3-.