CÁC CHUYÊN ĐỀ TRONG KHÓA HỌC

1. đề 21 -SGD Nghệ An- THPT Anh Sơn 1-Lần 1-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 08/05/2020

2. Đề 22- SGD Cà Mau- THPT chuyên Phan Ngọc Hiẻn

Số bài: 51 Ngày phát hành: 09/05/2020

3. Đề 23-SGD Thanh Hóa -THPT Nông Cống 1-Lần 1-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 09/05/2020

4. Đề 24-SGD Thanh Hóa -THPT Nông Cống 2-Lần 2-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 11/05/2020

5. Đề 25-SGD Nghệ An- Chuyên Vinh-Lần 1-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 12/05/2020

6. Đề 26-SGD Thanh Hóa -THPT HÀ TRUNG-Lần 1-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 14/05/2020

7. Đề 27- SGD Vĩnh Phúc-THPT Quang Hà -Lần 2-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 15/05/2020

8. Đề 28- SGD Thanh Hóa-THPT Nghi Sơn -Lần 1-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 16/05/2020

9. Đề 29- SGD Phú Thọ-Lần 1-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 18/05/2020

10. Đề 30- SGD Thanh Hóa-THPT Chuyên Lam Sơn-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 19/05/2020

12. Đề 32- SGD Hà Nội- Chuyên KHTN-Lần 2-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 21/05/2020

13. Đề 33- SGD Ninh Bình -Lần 1-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 22/05/2020

14. Đề 34-SGD Bạc Liêu-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 23/05/2020

15. Đề 35-SGD Hà Nam-THPT Chuyên Biên Hòa-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 24/05/2020

18. Đê 38-Chuyên Lê Hồng Phong- Nam Định-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 28/05/2020

19. Đề 39-SGD Hà Nội-2020

Số bài: 50 Ngày phát hành: 30/05/2020

20. Đề 40- SGD Bình Phước

Số bài: 51 Ngày phát hành: 30/05/2020

21. Đề 41- THPT Chuyên Hưng Yên-Lần 2-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 02/06/2020

22. Đề 42-THPT Đặng THúc Hứa-Lần 1-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 03/06/2020

23. Đề 43-THPT Đắc Lắc-2020-Lần 1

Số bài: 51 Ngày phát hành: 05/06/2020

24. Đề 44- Chuyên Hùng Vương Phú Thọ -Lần 3-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 05/06/2020

25. Đề 45-THPT Thị xã QUẢNG TRỊ-Lần 1-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 09/06/2020

26. Đề 46-SGD Hà Tĩnh-LẦN 1-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 10/06/2020

27. Đề 47-THPT Nguyễn Đức Cảnh-Thái Bình -2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 10/06/2020

28. Đề 48-THPT Tiên Du 1- Bắc Ninh-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 12/06/2020

29. Đề 49- SGD Bắc Ninh-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 13/06/2020

30. Đề 50-SGD Gia Lai-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 14/06/2020

31. Đề 51-SGD Hưng Yên-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 16/06/2020

32. Đề 52-Chuyên Hùng Vương Gia Lai-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 17/06/2020

33. Đề 53- Chuyên Lê Quý Đôn -Quảng Trị-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 19/06/2020

34. Đề 54- SGD HÀ Nội Lần 2-2020

Số bài: 51 Ngày phát hành: 21/06/2020

35. Đề 55- Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020

Số bài: 13 Ngày phát hành: 22/06/2020

36. Đề 56- Chuyên Hạ Long Quảng Ninh -Lần 2-2020

Số bài: 17 Ngày phát hành: 24/06/2020

37. Đề 57- SGD Ninh Bình -2020

Số bài: 13 Ngày phát hành: 25/06/2020

38. Đề 58-SGD Cao Bằng 2020

Số bài: 13 Ngày phát hành: 26/06/2020

39. Đề 59- THPT Nguyễn Trãi- Đà Nẵng-2020

Số bài: 12 Ngày phát hành: 27/06/2020

40. Đề 60- Chuyên Vinh -Lần 1-2020

Số bài: 14 Ngày phát hành: 30/06/2020