HỌC TỐT LỚP 11: BÁM SÁT KÌ THI THPT QUỐC GIA

HỌC TỐT LỚP 11: BÁM SÁT KÌ THI THPT QUỐC GIA

Nguyễn Anh Phong

8

70

27/06/2019

26/05/2020

Học phí: 500,000 đ

Nộp học phí

Giới thiệu khóa học

Các em có thể tìm lời giải theo ID câu hỏi tại đây

Nội dung chi tiết khóa học

+ Khóa học được bố trí bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 11 định hướng kiến thức theo KÌ THI THPT QUỐC GIA CỦA BỘ GIAO DỤC. 

+ Khóa học này sẽ giúp các em học tốt chương trình trên lớp đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho kì thì THPT Quốc Gia vào năm sau. 

Chương 1: Sự điện li.

Chương 2: Nhóm nitơ.

Chương 3: Nhóm cacbon.

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ.

Chương 5: Hidrocacbon no.

Chương 6: Hidrocacbon không no.

Chương 7: Hidrocacbon thơm.

Chương 8: Ancol - phenol.

Chương 9: Andehit - Axit cacboxylic.